Artykuły z aluminium

Kształtowniki, blachy, pręty, profile, taśmy i stopy aluminiowe oferuje hurtownia aluminium Bydgoszcz, Toruń

Stopy aluminiowe

Proces produkcji kształtowników aluminiowych

Proces w jakim tworzone są kształtowniki aluminiowe oraz inne podzespoły wykonane z tego metalu jest oparty przede wszystkim na hutnictwie oraz właściwej obróbce gorącego jeszcze materiału mówi nam specjalista z hurtowni artykułów metalowych. Aluminium stosowane w budownictwie najczęściej jest stopem…

Jakie stopy aluminiowe?

Ze względu na skład chemiczny stopy aluminiowe dzielą się na serie od 1000 do 8000. Seria 1000 to aluminium o czystości powyżej 99% z bardzo niewielką ilością innych pierwiastków, natomiast seria 8000 to wszystkie stopy, które nie zostały ujęte w…

Stopy aluminiowe

Stopy aluminiowe są to tworzywa metaliczne, które zostały otrzymane poprzez stopienie aluminium z jednym lub kilkoma metalami (lub niemetalami). Wytworzone zostały celowo dla określonych właściwości. Czyste aluminium nie charakteryzuje się wysokimi właściwościami wytrzymałościowymi. Dlatego też stosuje się jego stopy, które…

Aluminium

Stopy aluminiowe i ich zastosowanie w okrętownictwie.

Stopy aluminiowe to tworzywa metaliczne otrzymane poprzez proces stopienia aluminium z jednym lub większą liczbą metali, zwykle celowo wytworzone dla uzyskania pożądanych własności.