Artykuły z aluminium

Kształtowniki, blachy, pręty, profile, taśmy i stopy aluminiowe oferuje hurtownia aluminium Bydgoszcz, Toruń

Pręty

Aluminium

Pręty i profile dla modelarzy

Chociaż nie jest to grupa ludzi, która dysponuje dużymi sumami pieniędzy, warto poświęcić im chwilę uwagi. Pręty aluminiowe (w szczególności duralowe) wykorzystują do budowy podwozi lotniczych czy do wykonywania popychaczy – czyli elementów łączących serwomechanizmy z powierzchniami sterowymi. Dzięki niewielkiej…

Aluminium

Hurtownia metali kolorowych

Hurtownia metali kolorowych zajmuje się sprzedażą produktów metalowych, które jednak nie są wykonane z żelaza.

Aluminium

Pręty jako podstawowe elementy tworzenia kratownic.

Kluczową rolę w budowie kratownic stanowią pręty. Kratownica to rodzaj struktury prętowej, której budowę statystyczną stanowią elementy: