Artykuły z aluminium

Kształtowniki, blachy, pręty, profile, taśmy i stopy aluminiowe oferuje hurtownia aluminium Bydgoszcz, Toruń

Aluminium

Stopy aluminiowe i ich zastosowanie w okrętownictwie.

Stopy aluminioweto tworzywa metaliczne otrzymane poprzez proces stopienia aluminium z jednym lub większą liczbą metali, zwykle celowo wytworzone dla uzyskania pożądanych własności. Bardzo często przez dodawanie do aluminium pewnychpierwiastków otrzymuje się cenne stopy o znacznie lepszych własnościach wytrzymałościowych i dobrych własnościach plastycznych. Stopy aluminiowestosowane w okrętownictwie mają 2,5-5krotnie większą wytrzymałość i 4-9krotnie większą granicę plastyczności od typowego czystego aluminium. Aluminium ma z kolei trzykrotnie mniejszą gęstość od stali oraz niestety gorsze własności wytrzymałościowe, a zarazem konstrukcje z aluminium miałyby większą masę od tych zbudowanych ze stali. W związku z tym czyste aluminium jest wykorzystywane praktycznie w znikomym stopniu i używane jest do metalizacji, platerowania stalowych konstrukcji okrętowych w celu zwiększenia ich odporności na korozję. Głównymi dodatkami do stopów Al stosowanych w okrętownictwie są: magnez, krzem, cynk i mangan, a czasami również i miedź. Poza tym stosowanesą także: chrom, kobalt, wanad, tytan, beryl. Do budowy kadłubów okrętowych stosowane są stopy z aluminium Toruń przekształcane plastycznie na gorąco i na zimno przybierając formę: blachy Bydgoszcz, taśm, kształtowników, prętów, drutów, rur. Wyróżniamy następujące rodzaje stóp aluminium do budowy kadłubów:

-Stopy aluminium-cynk-magnez – to tzw. konstruktale które, po odpowiedniej obróbce cieplnej uzyskują lepsze własności wytrzymałościowe, mają jednak gorszą odporność na korozję.

Stopy aluminium-miedź-magnez – tzw. durale, są bardzo wytrzymałe przy zachowaniu czynności plastycznych, są niespawalne i nieodporne na korozję i stosuje się je w uzasadnionych przypadkach ze względu na ich dużą wytrzymałość np. w konstrukcjach wodolotów i poduszkowców.

W dzisiejszych czasach stopy aluminiowe niezwykle zyskują na wartości w procesach konstrukcyjnych. Dzięki swoim niezwykłym właściwościom pozwalają na zwiększenie nośności, stateczności i prędkości statku przy odpowiednim doborze innych czynników. Kolejnym plusem zastosowania stopów aluminium jest zmniejszenie wymiarów i masy kadłuba oraz mocy maszyn. Ponadto aluminium powoduje zwiększenie odporności na korozję w wodzie morskiej i na porastanie wodorostami.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *