Artykuły z aluminium

Kształtowniki, blachy, pręty, profile, taśmy i stopy aluminiowe oferuje hurtownia aluminium Bydgoszcz, Toruń

Aluminium

otrzymywanie aluminium

Każda hurtownia aluminium posiada niezwykle bogatą ofertę: pręty aluminiowe, różne stopy aluminiowe i wiele innych. Jak otrzymuje się ten metal?
Zaczyna się od boksytu, z którego wytwarza się tlenek glinu. W wyniku procesów elektrolizy, zostaje on przetworzony w wolny metal. Wymagana jest do tego bardzo wysoka temperatura.